MENO ADVOKÁTA alebo ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
MIESTO PôSOBNOSTI
Právne zameranie
Obchodné právo
Trestné právo
Pracovné právo
Správne právo
Autorské právo
Hospodárske právo
Občianske právo
Rodinné právo
Konkurz a reštrukturalizácia
Daňové a finančné právo
Medzinárodné a európske právo
Ústavné právo

JUDr. Ján Vrba

Kontaktné údaje


Vrba Ján JUDr.
Advokát
 
Námestie slobody 2
066 01 Humenné
Slovensko
Tel.: 057/7763080, 057/7755601
Email: akvrba@stonline.sk
Fax: 057/7880221

Popis činnosti

Poskytovanie právnych služie vo všetkých oblastiach práva. Zastupovanie pred súdmi, štátnymi orgánmi, orgánmi činných v trestnom konaní, spisovanie právnych podaní a zmlúv.

Poloha na mape


Právne zameranie: Obchodné právo  / Občianske právo  / Trestné právo  / Rodinné právo  / Pracovné právo  / Konkurz a reštrukturalizácia  / Správne právo  / Daňové a finančné právo 
Exoffo: áno 
Bezplatná právna pomoc: nie 
Zastupovania pred ÚS: nie 
Zastupovania v azylových veciach: nie